Tjæreolie, blanding af aromatiske carbonhydrider, der fremstilles ved fraktioneret destillation af stenkulstjære og er af betydning som mellemprodukt i den kemiske industri (se tjære).