Titeladel betegner en særlig privilegeret adel som den, der med titler af greve og baron (friherre) blev indført i Danmark i 1671; se adel.