Tingsskade er i erstatningsret fysisk skade på fast ejendom eller løsøre i modsætning til personskade. Se også erstatningsansvar.