Tingsforsikring, forsikring af den økonomiske interesse, der knytter sig til værdien af fysiske genstande, fx bygninger, løsøre, indbo eller biler, og som erstatter disses værdi ved tab eller beskadigelse; modsat interesseforsikring.