Timurider, dynasti, grundlagt af Timur Lenk. Det område, Timur underlagde sig, blev styret fra hans foretrukne by, Samarkand, som rummer nogle af de smukkeste timuridiske bygningsværker. Efter Timurs død i 1405 blev besiddelserne delt mellem hans sønner; vedvarende politiske konflikter mellem forskellige grene af familien prægede resten af 1400-t., men det lykkedes Timurs søn Shah Rukh (1377-1447) at fastholde den timuridiske kontrol over hovedparten af riget, bl.a. Khorasan, hvor hans hovedstad Herat lå. Ledende timurider støttede kunstnere ved deres hoffer, og bl.a. kalligrafi og miniaturekunst oplevede en storhedstid. Sufiordenen Naqshbandiyya nød stor opbakning fra flere timuridiske ledere og fik derfor vid udbredelse i områder kontrolleret af dynastiet. I 1506 havde timuriderne tabt næsten alle deres besiddelser, men det lykkedes Babur at skabe et nyt storrige, Mogulriget, i Nordindien.