Timbale - stikker, (fr., af ældre fr. tamballe 'pauke', af arab. tabl 'tromme', omdannet efter cymbal, tambur og tympanon), musikinstrument af latinamerikansk oprindelse bestående af et stemt trommepar, der er fæstnet på et stativ og udgøres af lave metalcylindre (30-50 cm i diameter) dækket af skind; de anslås med korte, tykke stikker.