Tilvækstret, ret for en arving til at få en tilvækst til den arv, som arvingen ellers skulle arve, når der opstår en ledig arvelod, fx pga. arveafkald eller den berettigedes død, inden arvelader dør. Tilvækstret kan tilkomme testamentariske arvinger og legale arvinger. Se også arveret.