Tilsikring er det køberetlige begreb for en "garanti", som er afgivet af sælgeren til køberen. En sælgers garanti om, at salgsgenstanden ikke lider af mangler, kaldes i Købelovens §§ 42 og 80, stk. 1, nr. 4, en tilsikring eller indeståelse. I forbrugerkøb kan sælgeren ikke ved aftalen fraskrive sig ansvaret for de egenskaber, sælgeren måtte anses at have tilsikret over for forbrugerkøberen.