Tillidsrepræsentant, arbejdstager, som vælges af sine kolleger til at varetage deres interesser over for arbejdsgiveren. Tillidsrepræsentanten er samtidig sin faglige organisations lokale repræsentant på arbejdspladsen, og valget skal godkendes af den faglige organisation. Virksomhedens ledelse skal derimod ikke godkende valget. Ledelsen kan alene rejse indsigelse mod valget, hvis overenskomstens regler om valgbarhed ikke er opfyldt. Tillidsrepræsentanten har pligt til at søge overenskomsten overholdt og til at samarbejde med ledelsen og er særlig beskyttet mod afskedigelse. Afskedigelse af en tillidsrepræsentant kan kun ske, hvis der foreligger en "tvingende årsag".