Tilgift er en biydelse, der følger med ved købet af en hovedydelse og som regel er "gratis", dvs. ikke særskilt prissat. Den danske Markedsføringslov forbød i mange år erhvervsdrivende at yde tilgift til forbrugere, medmindre tilgiften var af ganske ubetydelig værdi, dvs. helt uvæsentlig i forhold til hovedydelsen og højst af en værdi på et par kroner. Den traditionelle begrundelse for forbuddet var, at ydelse af tilgift indebærer en uheldig sløring af prisdannelsen. Med virkning fra 1.1.2007 blev forbuddet imidlertid ophævet, og det er tilladt for danske erhvervsdrivende at yde tilgift, såfremt der ikke sker overtrædelse af vildledningsbetingelserne i Markedsføringsloven, dvs. at tilbudsbetingelserne skal være klare og lettilgængelige for forbrugerne, og værdien af biydelser skal oplyses.