Tilblivelsesmangler er omstændigheder ved aftalens indgåelse, som kan medvirke til aftalens ugyldighed, fx ved udvist svig, forfalskning, voldelig tvang, udnyttelse mv. i forbindelse med aftalens indgåelse. Der sondres i aftaleretten mellem svage og stærke ugyldighedsgrunde.