Tidsinteresse er i erstatningsret det tab, som en part i en aftale lider som følge af, at den anden part ikke opfylder sin del af aftalen til den aftalte tid. Hvis den, der opfylder aftalen for sent, er ansvarlig for forsinkelsen, kan den anden part kræve erstatning for sit tab, fx udgift til leje af en tilsvarende genstand i forsinkelsesperioden. Se også erstatningsansvar.