Thrakisk er et indoeuropæisk sprog, der tidligere blev talt i store dele af det østlige Balkan, Thrakien, og det nordvestlige Lilleasien; kendt af grækerne ca. 800 f.v.t.-ca. 500 e.v.t., da det formentlig endnu taltes i enkelte enklaver. Thrakisk kendes især fra egennavne, fx floden Strymon eller Struma, hvori indgår samme ord som det danske ord strøm. Sprogets eventuelle slægtskab med både frygisk og illyrisk er uafklaret.