Thiosvovlsyre, H2S2O3, syre afledt af svovlsyre. Saltene kaldes thiosulfater. Se svovl (forbindelser).