Thermidorianere, medlemmer af den borgerlige og liberale gruppering, der efter Robespierres fald den 9.-10. thermidor år 2 (27.-28.7.1794) overtog ledelsen af Den Franske Revolution.