The jet set, (eng., af jet 'jetfly' og set 'omgangskreds'), engelsk udtryk, der betegner velhavende, internationalt orienterede mennesker. Det bruges ofte om rige mennesker, der mødes på de samme fashionable feriesteder. En anden brugt betegnelse er "de rige, de unge og de smukke".