Thane, (eng.; beslægtet med thegn), gammel angelsaksisk adelstitel for mænd, der fik jord af kongen og gjorde krigstjeneste; skotsk høvding.