Tesserae, (lat. 'firkanter, terninger', plur. af tessera, af gr. tessares 'fire'), i Romerriget små, ofte runde kontrolmærker af ben, terrakotta e.l. eller prægede adgangs- eller betalingstegn af bly eller kobber; se også token.