Terrorbalance, (1. led lat. 'skræk, rædsel', afledn. af terrere 'skræmme, afskrække'), moderne version af magtbalanceteorien (magtbalance), der beskæftiger sig med de særlige problemer, som kernevåbnene frembyder; ifølge teorien om terrorbalance er det muligt at skabe fred og stabilitet på grundlag af frygten (terror) for den gensidige udslettelse, der ville følge den første brug af kernevåben i en stormagtskonflikt. Forestillingen er blevet skarpt angrebet af bl.a. freds- og konfliktforskere, men den spillede en betydelig rolle i supermagternes politik under den kolde krig.