Territorialprincippet, internationalt strafferetligt princip, ifølge hvilket en stat er kompetent til at retsforfølge udlændinge, der har begået forbrydelser på statens territorium, forudsat at de ikke har diplomatisk immunitet. Princippet gælder også, hvor gerningen udøves uden for territoriet, men virkningen indtræder dér, fx hvis en person affyrer et skud over grænsen. Territorialhøjhedens grundsætning er dog til hinder for, at statens politi i en sådan situation kan foretage arrestation på den fremmede stats territorium.