Termografisk, som er optegnet af en termograf; vedr. termografi.