Termoakustisk effekt, (1. led af termo- og akustik), det fænomen, at der i et rør, der er lukket i den ene ende, spontant kan opstå kraftige lydbølger, hvis der er en temperaturgradient fra den lukkede mod den åbne ende. Fænomenet har været kendt af glasblæsere i århundreder. I de senere år er den omvendte effekt, at frembringe en temperaturforskel vha. akustisk energi, forsøgt udnyttet i en akustisk kølemaskine.