Terminsforretning, terminskontrakt, bindende aftale mht. tidspunkt og pris for fremtidig levering af valuta, varer e.l.; fx kan en importør sikre sig mod opskrivning af valuta ved på forhånd at købe valuta på termin.