Terapeuterne, (af gr. therapeutes 'kultdeltager, sygeplejer', afledn. af therapeuein 'opvarte, pleje, lindre'), jødisk religiøs retning i tiden omkring Kristi fødsel med hjemsted syd for Alexandria. Ifølge Filons beskrivelse fra 1.årh. e.Kr. levede mænd og kvinder adskilt og uden ejendom; de hengav sig til faste og studier i den jødiske Tanak. Terapeuterne forbindes almindeligvis med essæerne.