Temporallogik, (1. led af lat. temporalis 'som vedrører tid', afledn. af tempus 'tid'), den form for logik, der undersøger de logiske forhold mellem udsagn, hvis sandhedsværdi varierer med tiden, og som formaliserer sprogets tidslige udtryk; se tidslogik.