Temperaturinversion betegner i meteorologien den situation, at temperaturen, i modsætning til det normale, stiger med højden. Se inversion.