Temperanceselskaber, (1. led fr. 'afholdenhed', af lat. temperantia 'mådehold'), afholds- eller mådeholdsselskaber, se afholdsbevægelsen.