Tekstrække, gudstjenestens bibelske læsninger, der er knyttet til kirkeårets søn- og helligdage, også kaldet perikoper. I oldkirken læstes af både gammel- og nytestamentlige skrifter, mest fortløbende. Senere brugtes enkelttekster, en epistel og en evangelielæsning, i Vestkirken i høj grad bestemt af gudstjeneste- og dåbsskikke i Rom. Disse læsninger blev bevaret i de lutherske kirker; i 1885 blev der i Danmark indført en anden, mere tematisk opbygget tekstrække. Falder størstedelen af kirkeåret i ulige år, læses af første tekstrække, i lige år af anden tekstrække; evangelielæsningens tekst er grundlaget for gudstjenestens prædiken. Alterbogen fra 1992 indeholder også gammeltestamentlige læsninger.