Tekstilindustri, den gren af industrien, der fremstiller og/eller farver tekstiler. Industrialiseringen begyndte i 1700-t., først i England inden for bomuldsproduktionen, hvor spindingsprocessen og senere vævningen blev mekaniseret. Ca. 1805 fremstillede J.M. Jacquard den hulkortstyrede mønstervæv. I løbet af 1800-t. bredte industrialiseringen sig til resten af Europa og Nordamerika. Maskinerne blev stadig mere effektive, og stort set alle processer blev automatiserede. I 1900-t. var industrien især præget af udviklingen af kemofibre, et vigtigt råstof, som stadig videreudvikles.