Teknokrati, (af gr. techne 'kunst, færdighed, videnskab' og -krati, se -krat), tekniker-, eller ekspertvælde, politisk system, hvor beslutningsmagten reelt ligger hos eksperterne, ikke politikerne. Fortalere for teknokrati påpeger systemets muligheder for større rationalitet; skeptikere ser teknokratiet som en trussel mod demokratiet, idet de opfatter politik mere som et spørgsmål om de overordnede mål og holdninger end som et spørgsmål om konkrete tekniske løsninger.