Tekniske handelshindringer, bestemmelser i fx miljølovgivning, som fastlægger tekniske krav til produkter eller kræver afprøvning og godkendelse, som særlig omfatter importerede produkter. Sådanne handelshindringer er forbudt i EU, medmindre de er berettiget af hensyn til fx forbrugerne eller miljøet. Se også EU.