Tejne, fælde til fangst af fisk og krebsdyr. Se fiskeri (fiskeredskaber).