Tastatur, (ty., afledn. af tasten 'berøre', via ital. fra lat. taxare 'berøre hårdt', af tangere 'berøre', jf. taksation), inden for musik d.s.s. klaviatur.