Tardigrader, (af lat. tardigradus 'som bevæger sig langsomt', af tardus 'langsom' og afledn. af gradi 'tage skridt, gå'), d.s.s. bjørnedyr.