Tantieme, (fr. tantième 'andel i overskud, bonus', afledn. af tant 'så meget'), vederlag til medlemmer af et selskabs bestyrelse eller direktion, der beregnes som en brøkdel af fx årets overskud, driftsresultatet for en afdeling af selskabet eller på grundlag af stigning i selskabets aktiekurs. Tantieme står herved i modsætning til fast vederlag.