Tangsa, barisk sproggruppe; se også tibeto-burmesiske sprog.