Tangnålene er er en slægt af nålefisk, som i Danmark omfatter tre arter: lille, almindelig og stor tangnål. De adskiller sig fra andre nålefisk i danske farvande ved at have hale- og brystfinner.