Tangensboussole, (lat. tangens + fr. boussole kompashus, af it. bussola lille æske), en slags galvanometer, hvor en magnetnåls udslag (målt ved tangens) kan give nøjagtigt mål for strømstyrke.