Tandemgentagelse, tandem repeat, i molekylærbiologi en kortere eller længere basesekvens, der er gentaget en eller flere gange lige efter hinanden i arvemassens DNA-struktur, se mikrosatellit.