Tandbælg, Danthonia decumbens, tueformet græs med opstigende strå. Skedehinden er opløst i en hårkrans, og blomsterstanden er en reduceret top med få, oprette grene og to-fem-blomstrede småaks. Arten er vidtudbredt i Europa og forekommer hist og her i Danmark på fugtige heder og langs stier i næringsfattig skov.