Tanatologi, (af gr. thanatos 'død' og -logi), det videnskabelige studium af de psykologiske forhold hos et døende menneske og dettes omgivelser. Psykiateren E. Kübler-Ross beskrev som den første de faser i form af fornægtelse, isolation, vrede, depression og accept, som den døende successivt gennemlever. Se også død.