Tallharpa, (sv., 1. led af tagel 'hestehår'), stråkharpa, nordisk folkeligt strygeinstrument af lyretype med 3-4 strenge (1-2 melodistrenge, de øvrige borduner), der er udspændt over et aflangt lydlegeme uden gribebræt og ender i en firkantet (åben) ramme. Alle strenge stryges samtidig.