Talent, (via lat. talentum fra gr. talanton 'vægt, lod'), vægtenhed, som anvendtes i oldtiden af bl.a. babylonierne, grækerne og israelitterne. Den babyloniske talent svarede til ca. 25 kg, mens den græske varierede mellem 20 og 30 kg. Enheden talent opdeltes sædvanligvis i 60 miner. Værdien af 1 talent sølv anvendtes som møntenhed.