Tajga, (via russ. fra jakutisk tajγa 'skov, afstand'), oprindelig en lav, åben type nåleskov i Sibirien umiddelbart syd for tundrabæltet. Termen bruges nu ofte ensbetydende med den cirkumboreale nåleskovszone på den nordlige halvkugle. Skovene domineres af få arter af gran, fyr, lærk og birk med en undervegetation af bl.a. dværgbuske, halvgræsser, mosser og laver. En stor del af området har permafrost, og kær og højmoser spiller en fremtrædende rolle i landskabet.