Taffelklaver, taffelformet klaver, lavt bordformet, rektangulært klaver med strengene anbragt vandret, parallelt med klaviaturet. Taffelklaveret var særlig udbredt i 1800-tallet.