Tacet, (lat., egl. tier, bøjningsform af tacere tie, tie stille), inden for musik stemmen har pause.