Tabt arbejdsfortjeneste efter en ulykke, kan man kræve hele tabet erstattet. Man får erstatning fra det tidspunkt, hvor uheldet skete, og indtil man kan begynde at arbejde igen. Medfører skaden, at man vil få et varigt erhvervsevnetab, får man erstatning frem til det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over ens fremtidige erhvervsevne.