Tabsbegrænsningspligt er i erstatningsretten skadelidtes pligt til at begrænse sit tab. Der er ikke generelt pligt til at modvirke skader, men når skaden er en kendsgerning, bør skadelidte medvirke til, at dens omfang begrænses mest muligt. Dette gælder, uanset om skaden opstår i eller uafhængigt af et kontraktforhold. Efterkommer skadelidte ikke sin tabsbegrænsningspligt, reduceres skadevolderens erstatningskrav med et beløb svarende til det, tabet kunne være reduceret med.