Tørring. Spraytørring foregår, ved at en opløsning eller vælling af det materiale, der skal tørres, sprøjtes ind i toppen af tørretårnet. Dyserne fordeler råvaren i fine dråber, som tørres af den varme luft, så de bliver til et tørt pulver, inden de når tårnets bund. Luften og det medrevne pulver skilles i en cyklon.

.

Tørring, fjernelse af vand fra fast stof ved fordampning. Ved den vigtigste form for tørring, lufttørring, overføres vandet fra tørregodset til den atmosfæriske luft. Betingelsen for, at dette kan foregå, er, at luften ikke er mættet med vanddamp. Luftens temperatur er i denne forbindelse af afgørende betydning. Fx indeholder mættet luft ved 20 °C ca. 15 g vanddamp pr. m3. Hvis denne luft opvarmes til blot 40 °C, kan den indeholde 50 g vand pr. m3 (se også luftfugtighed). I industrielle tørringsprocesser opereres ofte med langt højere temperaturer, fx 150-200 °C.

Ved kogetørring opvarmes godset så meget, at vandet koger bort. Luftens tilstand er her uvæsentlig, idet luften primært tjener til borttransport af vanddampen.

Vakuumtørring er som regel en kogetørring ved lavt tryk. Der er næsten ingen luft i tørrerummet, og den nødvendige fordampningsvarme må derfor overføres til tørregodset ved stråling eller ved opvarmning af de bakker, godset ligger på. Tørring ved så lavt tryk, at vandet i godset fryser til is, kaldes frysetørring. Isen fjernes ved sublimation.

Tørringsapparater

Til industriel tørring er der udviklet forskellige former for apparatur.

Bakketørreskabet er en gammel type. Godset bredes ud på bakker, der står i en kasse, hvorigennem der strømmer opvarmet luft, som tørrer godset. Båndtørreskabet er en kontinuerligt virkende version af bakketørreskabet, hvor godset kører igennem skabet på et transportbånd.

I tørretromlen, som er en liggende, let skrånende cylinder, der roterer om sin akse, risler tørregodset nedad, mens luften går igennem enten i medstrøm, dvs. nedad, eller i modstrøm, opad. Sidstnævnte driftsform indebærer en række fordele (se modstrømsprincip) med hensyn til varmeøkonomi og effektivitet. En tromle til modstrømsdrift kan være kortere end medstrømstromlen til samme produktionsstørrelse. Specielt i tørringsprocesser er medstrøm dog ofte den foretrukne driftsform, fordi den varmeste tørreluft herved kommer i kontakt med det mest vandholdige materiale. I begyndelsen beskyttes tørregodset derfor mod overhedning, idet dets temperatur holdes nede ved vandfordampning. Når godset ikke mere beskyttes af hurtig vandfordampning, er luften kølet væsentligt ned.

Spraytørring, også kaldet forstøvningstørring, anvendes til fabrikation af fx vaskepulver, mælkepulver og pulverkaffe. Tørregodset tilføres som en opslæmning eller en opløsning, og i én operation opnås inddampning, tørring og pulverisering. Tørring på opvarmede cylindriske valser, valsetørring, er ofte en kogetørring, idet godsets opholdstid på tørrefladen er så kort, at temperaturen skal være høj, for at tørringen kan gå hurtigt nok. I cellulose- og papirindustrien er denne proces almindelig. Mht. tørring af fødevarer, se levnedsmiddelkonservering.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig