Tørreanlæg, anlæg, der ofte anvendes ved konservering af korn og frø. Der er i dag tre hovedprincipper og anlægstyper. I lagertørringsanlæg sker tørring og lagring i samme anlæg uden flytning eller blanding af kornet. Dette tørreprincip stiller store krav til styring af luftens relative fugtighed, da det er den eneste måde, hvorved der kan opnås ensartet vandindhold fra bund til top i kornlaget. Portionstørringsanlæg anvendes ved mindre partier enten i lodret silo eller plansilo. Nedtørringen styres ved beregning af tørretiden ud fra kornets vandindhold og varmluftaggregatets ydelse. Gennemløbstørringsanlæg benytter kontinuerlig tørring og køling af korn i tynde lag under samtidig påfyldning af utørret korn samt fjernelse af det tørrede.